Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas dėl kunigų ir vienuolijų narių dalyvavimo visuomenės informavimo priemonėse
 

Remdamasi kan. 831, Lietuvos Vyskupų Konferencija nustato:

1. Kunigai ir vienuolijų nariai, rengiantys ir vedantys radijo ir televizijos laidas, susijusias su Bažnyčios mokymu ar moralės klausimais, arba dalyvaujantys tokiose radijo ir televizijos laidose, privalo turėti Lietuvos Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos leidimą, būti ištikimi Bažnyčios mokymui bei tinkamai pasirengę kompetentingai vykdyti šią tarnybą. Vienuolijų nariams papildomai reikalingas vienuolijos vyresniojo leidimas.

2. Rašyti ar duoti interviu laikraščiams, žurnalams ar kitiems periodiniams leidiniams, reguliariai ir akivaizdžiai užsipuolantiems katalikų tikėjimą ar dorovę, kunigai bei vienuolijų nariai gali tik tada, kai tam yra svari bei pagrįsta priežastis ir kai jie yra gavę bažnytinės vadovybės leidimą.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

1997 09 22