Lietuvos jaunimo dienos '97 emblema
 

Žvelgdami į emblemą visų pirma matome kryžiaus formos pušį. Tai simbolinė pušis, kuri auga Vilniaus Kalvarijose, šalia Kryžiaus kelio. Ji tarsi gyvas kryžius vaizduojantis vietovės sakrališkumą, o taip pat kryžiaus aktualumą nūdienos gyvenime. Kiekvienas krikščionis pažymėtas kryžiaus ženklu. Dabar stovėdami ant 2000-ųjų krikščionybės Jubiliejaus metų slenksčio žvelgiame į šio kryžiaus ištakas, jo pasireiškimą istorijoje. Šiandien iš naujo atpažįstame ir įvertiname tą neišdildomą žymę, gautą Krikšto sakramento metu. Pasimokę iš istorinių klaidų, įvertinę esamą padėtį, projektuojame savo tikėjimą į ateitį, kuri neišvengiamai eis per Kryžių į Tėvo prieglobstį.

Antrasis emblemos elementas yra vieškelis, vingiuojantis per mūsų tėviškės laukus. Vieškelis, kuris kerta pušį ”kryžių”. Kristus - piligrimas - vaikščiojo Palestinos keliais matydamas vieną kelio kryptį, kuri veda per kryžių į dangiškojo Tėvo namus. Kelias nesibaigia ties pušimi, jis vingiuoja toliau link horizonto, link Šviesos. Tai mūsų gyvenimo vieškelis, kuriuo eidami dažnai sudulkame, susitepame. Juo eidami turėsime praeiti pro kryžių, bet jis čia nesibaigia, veda toliau: į saulę, į šilumą, į Tėvo namus.

Lietuvos Jaunimo dienų tikslas Kristaus šviesoje įvertinti kryžiaus reikšmę mūsų gyvenime ir rasti kelią, “kuris veda į gyvenimą”.
 

Lietuvos jaunimo dienos '97

Popiežius Jonas Paulius II kviečia visus geros valios žmones pasirengti Krikščionybės 2000 metų Jubiliejui. Artėjant šiam Jubiliejui Bažnyčia ypatingą dėmesį skiria jauniems žmonėms, kurie taps XXI amžiaus kūrėjais. Todėl šiais metais rugpjūčio 18 - 24 dienomis Paryžiuje dvyliktąjį kartą susirinks pasaulio jaunimas kartu melstis, bendrauti, pažinti dvasinį bei kultūrinį Bažnyčios palikimą Prancūzijoje ir susitikti su Šventuoju Tėvu.

Lietuvoje rugpjūčio 1- 3 dienomis Vilniaus Kalvarijose ir Trakuose rengiamos Lietuvos Jaunimo dienos. Šio renginio tikslas - suburti Lietuvos krikščioniškąjį jaunimą bendrai maldai, kad jis vienybės dvasia su viso pasaulio jaunimu mąstytų dvyliktųjų Pasaulio Jaunimo dienų mintis ir misiją bei pasirengtų artėjančiam 2000 m. Jubiliejui.

1997-uosius metus Popiežius paskelbė Jėzaus Kristaus metais. Todėl Lietuvos Jaunimo dienos rugpjūčio 1 d. prasidės Vilniaus Kalvarijose Kristaus Kryžiaus kelio apmąstymu. Kristus, keliaudamas per miestus ir kaimus, nešė Gerąją Naujieną gerumo ir ramybės išsiilgusiems žmonėms. Popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės dažnai visam pasauliui primena Kristų Piligrimą. Lietuvos jaunimas rugpjūčio 2 d. 10.30 val. iš Aušros Vartų šventovės išeis maldingai kelionei į Trakus. Tokios maldingos kelionės mūsų krašte turi gilias šaknis. Maldingų kelionių iš Aušros Vartų į Trakus pradžia siekia 1718 metus, kai Trakų Švč. Marijos paveikslą, pagarsėjusį stebuklais, popiežius Klemensas XI apvainikavo, suteikdamas Trakų Marijai Lietuvos Globėjos titulą. Nuo tų laikų piligrimai, džiaugsmo ir skausmo vedami, eidavo į Trakus su prašymais ir maldomis prie savo dangiškos Globėjos.

Lietuvos vyskupai kviečia Lietuvos jaunimą rugpjūčio 1- 3 d. į Lietuvos Jaunimo dienas kartu patirti maldos, iškylos ir džiaugsmo akimirkas.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas