Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Birželio 10-13 d. Birštone vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis, V. Michelevičius, J. Tunaitis, vysk. nom. J. Boruta ir vysk. nom. E. Bartulis, LVK generalinis sekretorius G. Grušas ir jo padėjėjas kun. R. Makrickas, taip pat svečiai vyskupas P. Baltakis ir mons. J. Šarauskas.

Dvasines konferencijas vyskupams vedė kun. Severinas Holocheris OFM. Mons. J. Šarauskas perskaitė paskaitų ciklą apie vadovavimo modelius ir Bažnyčios organizacines struktūras.

Vyskupas P. Baltakis supažindino su išeivijos sielovados problemomis. Akcentuota būtinybė rengti kunigus misijoms.

Posėdyje svarstyti Lietuvos Caritas bei Šeimos centrų organizacinių struktūrų bei pasirengimo artėjančiam Caritas suvažiavimui klausimai. Nutarta Lietuvos Caritas generaliniu direktoriumi skirti kun. Robertą Grigą, prie LVK įsteigti Bažnyčios socialinio ir karitatyvinio darbo komisiją.

Vyskupai taip pat aptarė organizacinius pasikeitimus, susijusius su naujos Šiaulių vyskupijos įsteigimu.

Kitas LVK posėdis įvyks rugpjūčio 12 dieną. Posėdžio darbotvarkėje numatyti LVK generalinio sekretoriaus rinkimai, LVK komisijų pertvarkymas atsižvelgiant į naujų vyskupų paskyrimą.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas