Mirė kunigas Vaclovas Radzevičius (1927 - 1997)

Kovo 29 dieną, po sunkios ir ilgos ligos, Marijampolėje mirė Šlienavos parapijos klebonas kun. Vaclovas Radzevičius. Kun. V. Radzevičius gimė 1927 m. rugsėjo 24 dieną Liubavo parapijos Šarkio kaime. 1944-aisiais baigęs gimnaziją Marijampolėje, kitais metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 metais studijas teko nutraukti, nes kartu su tėvais buvo ištremtas į Irkutsko sritį, kur dirbo miško pramonėje. 1955 m. rudenį grįžo į Lietuvą ir kurį laiką dirbo Kapsuko naftos bazės darbininku. 1956 m. vėl ėmė studijuoti kunigų seminarijoje ir 1958 m. kovo 23-iąją vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas kunigu. Dvejus metus vikaravo Alytuje, trumpai - Miroslave. Nuo 1960 m. rugpjūčio 8 d. iki savo mirties buvo Šlienavos parapijos klebonas. Palaidotas balandžio 1 dieną Marijampolėje.