Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Kovo 7 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulatis, V. Michelevičius, J. Preikšas, J. Tunaitis, A. Vaičius, J. Žemaitis bei LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Lietuvos vyskupai apsvarstė pagrindines nuostatas rengiant sutartis tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos bei sudarė darbo grupę, kuri pagal šias nuostatas parengs pradinius pasiūlymus ir pateiks juos peržiūrėti LVK.

Posėdyje buvo svarstyta Didžiojo Velykų Tridienio liturgija. Vyskupai aptarė, kaip ją geriau pritaikyti, kad ji atitiktų Vatikano II Susirinkimo dvasią. Pakeitimus, kuriais siekiama suderinti apeigas su dabartine Bažnyčios mintimi, jie nutarė įvedinėti laipsniškai ir akcentavo, kad labai svarbu išsamiai išaiškinti šių pakeitimų teologinę prasmę. Didesnių pakeitimų numatoma imtis nuo kitų metų, po atitinkamo pasirengimo laikotarpio.

Vyskupai taip pat tarėsi dėl sąskaitų už energetines sąnaudas apmokėjimo. Kai kuriose vyskupijose parapijos gavo sąskaitas, kuriose PVM mokestis už energetines sąnaudas buvo priskaičiuotas atgaline data. Vyskupai nutarė parengti bendrą kreipimąsi į Vyriausybę dėl šio netikslumo atitaisymo.

Posėdyje buvo pateiktas pranešimas apie Lietuvos ir Lenkijos Ad Hoc komisijos paskutinįjį susirinkimą.

Vyskupai apsvarstė iš Kunigų kongregacijos Romoje gautą pasiūlymą tęsti praėjusiais metais Lietuvoje surengtus nuolatinio ugdymo kursus. Anot vyskupų, kursai galėtų vykti šių metų liepos pabaigoje Vilniuje, Kaune ir Telšiuose.

Kitą LVK posėdį numatoma surengti 1997 m. balandžio 22 dieną.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas