12-ųjų Pasaulio Jaunimo dienų (PJD) programa

Dienos vyskupijose

Rugpjūčio 14 - 17 d., ketvirtadienis - sekmadienis

Priėmimas vyskupijose.

Iš įvairių šalių atvykstančias jaunimo grupes priims visos Prancūzijos vyskupijos, išskyrus Ile de France. Jaunuoliai lankysis šeimose, dalysis mintimis, susipažins su Prancūzijos dvasinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Rugpjūčio 15 d. vyks piligriminės kelionės į vyskupijos šventoves, kur bus švenčiama Žolinė.

Dienos Paryžiuje

Rugpjūčio 18-oji, pirmadienis

Įsikūrimas ir priėmimas Paryžiuje ir Ile de France

Rugpjūčio 19-oji, antradienis

Registracija ir informacija grupių vadovams. Jaunimo festivalio pradžia. Susipažinimas su Paryžiumi.

Pavakare: 12-ųjų PJD pradžia, šv. Mišios, kurias aukos Paryžiaus arkivyskupas kard. Jean Marie Lustiger drauge su viso pasaulio vyskupais, dalyvausiančiais PJD.

Rugpjūčio 20-oji - 22-oji, trečiadienis - penktadienis

Rytą: katechezė ir šv. Mišios

Vyskupai iš viso pasaulio skaitys paskaitas įvairių kalbų grupėse. Po kiekvieno katechetinio susitikimo bus aukojamos šv. Mišios.

Po pietų: Jaunimo festivalis, kultūrinė, meninė bei religinė programa; ekskursijos po įžymias Paryžiaus vietas.

Rugpjūčio 22-oji, penktadienis

Kryžiaus kelias Senos krantine Notre Dame de Paris katedros link.

Rugpjūčio 23-oji, šeštadienis

Piligriminė kelionė į Longchamp hipodromą, kur vyks vigilija, bendra jaunimo malda su Šventuoju Tėvu bei PJD dalyvaujančiais vyskupais. Šventasis Tėvas kalbės su jaunimu 12-ųjų PJD tema, jaunuoliai iš 4-ojo Tarptautinio forumo dalysis savo apmąstymais. Jaunimas visą naktį liks Longchamp hipodrome.

Rugpjūčio 24-oji, sekmadienis

Rytą: baigiamosios šv. Mišios

Šv. Mišių aukai Longchamp hipodrome  vadovaus Šventasis Tėvas. Po šv. Mišių jis kalbės “Viešpaties Angelą” ir siųs jaunuolius savo tautose liudyti tai, ką jie patyrė per šį susitikimą.

Išvykimas
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas