Dekretas Nr. 1 - 111/97
1997 m. vasario 12 d.

Dėl klebonų skyrimo apibrėžtam laikotarpiui
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija, vadovaudamasi sielovadiniais motyvais ir atsižvelgdama į Kanonų Teisės Kodekso kan. 522, 1996 m. rugsėjo 24 d. posėdyje nusprendė, o Šventojo Sosto Vyskupų Kongregacija 1997 m. sausio 15 d. (Prot. Nr. 899/95) patvirtino, kad Lietuvoje diecezinis vyskupas gali skirti klebonus septyneriems metams. Praėjus šiam laikui, klebono jurisdikcija tai parapijai pasibaigia. Diecezinis vyskupas gali pakartotinai skirti tokiam pat laikotarpiui. Tai nereiškia, kad klebonas, laikantis kan. 1740 - 1752 nurodytos tvarkos, negalėtų būti perkeltas į kitą vietą ar kitas pareigas ir anksčiau, nesulaukus septynerių metų, jeigu to reikalautų sielų gerovė, būtinybė ar nauda Bažnyčiai (kan. 1748).

Šis dekretas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

Arkivysk. Audrys Juozas Bačkis
Pirmininkas

Kun. Gintaras Grušas
Generalinis sekretorius