Dekretas Nr. 1 - 110/97
1997 m. vasario 12 d.

Dėl naujojo Santuokos apeigyno įsigaliojimo
 

1997 m. vasario 6 d. posėdyje Lietuvos Vyskupų Konferencija nutarė, kad nuo 1997 m. kovo 31 d. visose lietuvių kalba atliekamose santuokos laiminimo apeigose bus privalu naudoti 1996 m. spalio 23 d. (Prot. Nr. 1-678/96) Vyskupų Konferencijos aprobuotą apeigyną “Santuokos sakramentas”.

Arkivysk. Audrys Juozas Bačkis
Pirmininkas

Kun. Gintaras Grušas
Generalinis sekretorius