Dėl Pasaulio Jaunimo dienų (PJD)
 

Popiežius Jonas Paulius II kviečia viso pasaulio jaunimą į tarptautines XII Pasaulio Jaunimo dienas Paryžiuje 1997 m. rugpjūčio 14 - 24 d.

Pirmą kartą, 1985 m. Verbų sekmadienį, Šventasis Tėvas pakvietė jaunimą susirinkti Romoje ir tų pačių metų birželio mėnesį paskelbė Pasaulio Jaunimo dienas (PJD). PJD yra misija ir kiekvienam iš mūsų jau dabar, pralenkiant istoriją, kurti Meilės civilizaciją.
 

Tarptautiniai jaunimo susitikimai vyksta kas dveji metai įvairiose pasaulio šalyse.

1987 m. Verbų sekmadienis II PJD Buenos Airėse
1989 m. rugpjūčio 15 d.  IV PJD Santjago de Komposteloje
1991 m. rugpjūčio 15 d.   VI PJD Čenstochovoje
1993 m. rugpjūčio 15 d.  VIII PJD Denveryje
1995 m. rugpjūčio 15 d.  X PJD Maniloje
1997 m. rugpjūčio 15 d.   XII PJD Paryžiuje

Kiekvienas susitikimas turi savo temą. 1997 m. susitikimo Paryžiuje tema “Mokytojau, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite”. Popiežiaus pasiūlyta tema yra dviejų mokinių, pirmiau sekusių paskui Joną Krikštytoją, o vėliau - paskui Jėzų, klausimas “Mokytojau, kur gyveni?” ir Jėzaus atsakymas “Ateikite ir pamatysite”. Šis atsakymas - tai apaštalų kelio pradžia ir atradimas. Mums šiandien šito irgi reikia, kad atsiverstume ateičiai. Pasaulinės Jaunimo dienos - tai Gerosios Naujienos skelbimas viso pasaulio jaunimui. Suburti iš įvairių tautų su skirtingomis tradicijomis, kultūriniais skirtumais, kaip viena Bažnyčia siekiame vienybės. Mus kviečia skleistis ir augti meilėje, kuri mus vienija Kristuje. Dabartinis jaunimo tikslas - pasirengti šiam susitikimui, kurį ženklina gilesnis tikėjimo tiesų pažinimas bei naujoji evangelizacija. Taigi atverkime Bažnyčią kaip Dievo tauta, kaip keliaujantys jos nariai, skelbiantys Kristaus prisikėlimą ir trokštantys vienybės bei draugiškumo. Dievo tautos kelionė - tai būti šio pasaulio vaikais kaip Gerosios Naujienos ženklais žmonijai. Mes einame statyti tokią Bažnyčią.

Lietuvos jaunimo laukia dar vienas susitikimas su Šventuoju Tėvu, kviečiančiu viso pasaulio jaunimą ieškoti ir rasti savo vietą šios dienos Bažnyčios gyvenime.

Maldos ir Dievo Motinos globa padės įgyvendinti Šventojo Tėvo troškimą - kartu su jaunais žmonėmis skelbti Dievo žodį ir liudyti Kristaus Tiesą visam pasauliui.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas