Patvirtintas Didžiojo 2000 metų jubiliejaus ženklas
 

Vatikano Didžiojo 2000 metų jubiliejaus taryba patvirtino Didžiojo 2000 metų jubiliejaus ženklą.

Apskritame mėlyname lauke, žyminčiame visatą, yra įterptas kryžius, laikantis ir remiantis žmoniją penkiuose žemynuose, kuriuos simbolizuoja penki balandžiai.

Kryžius yra atvaizduotas tokiomis pačiomis spalvomis kaip ir balandžiai, norint pažymėti Įsikūnijimo paslaptį. Kristus prisiima žmogaus prigimtį, “tapdamas panašus į žmogų”. Per tai Dievas įžengia į žmogaus istoriją ir ją atperka.

Šviesa, sklindanti iš ženklo centro, žymi Kristų, kuris yra pasaulio šviesa. Jis yra “vienintelis Išganytojas, vakar, šiandien ir visada”.

Apskrita forma, kuria išdėstyti balandžiai, pabrėžia solidarumo dvasią, įkvepiančią Didįjį 2000 metų jubiliejų.

Gyvomis spalvomis ir jų harmonija norima priminti, kad džiaugsmas ir ramybė sudaro neatskiriamą Jubiliejaus iškilmių dalį.