Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Lapkričio 12 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis, kuriame dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, V. Michelevičius, J. Preikšas, J. Tunaitis, A. Vaičius, J. Žemaitis ir generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Šiame posėdyje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos ir Komisijų pirmininkų rinkimai. Pasibaigus trejų metų kadencijai, LVK pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis pateikė šio laikotarpio LVK veiklos ataskaitą. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku perrinktas Vilniaus arkivyskupas Audrys J. Bačkis. LVK vicepirmininku išrinktas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o Nuolatinės tarybos nariu - Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Pagal LVK statutą šie trys LVK Nuolatinės tarybos nariai išrinkti trejų metų kadencijai.

Sykiu išrinkti ir visų LVK komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai:

Visuomenės informavimo priemonių komisija

Arkivysk. A. J. Bačkis  Pirmininkas
Arkivysk. S. Tamkevičius Pirmininko pavaduotojas

Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisija

Vysk. J. Preikšas   Pirmininkas
Vysk. J. Tunaitis   Pirmininko pavaduotojas

Pasauliečių apaštalavimo komisija

Vysk. J. Matulaitis   Pirmininkas
Vysk. J. Žemaitis   Pirmininko pavaduotojas

Ad Hoc komisija ryšiams su Lenkijos Vyskupų Konferencija

Vysk. J. Žemaitis   Pirmininkas
Vysk. J. Tunaitis   Pirmininko pavaduotojas

Per posėdį įsteigtos dvi naujos LVK komisijos:

Švietimo komisija

Arkivysk. S. Tamkevičius Pirmininkas
Arkivysk. A. J. Bačkis  Pirmininko pavaduotojas

Kunigų gyvenimo ir pašaukimų komisija

Vysk. A. Vaičius   Pirmininkas
Vysk. V. Michelevičius  Pirmininko pavaduotojas

Nuo 1997 m. kovo 31 d. įsigalioja LVK nutarimas, reglamentuojantis bažnytinę santuoką Lietuvos parapijose ir bažnyčiose. Sužadėtiniai privalės ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius užsiregistruoti parapijoje, kurioje numato tuoktis. Sužadėtiniai tuokiasi savo parapijoje. Tik išimties tvarka, gavę savo klebono pritarimą, jie galės tuoktis kitoje parapijoje ar bažnyčioje.

Tuo laikotarpiu sužadėtiniai eina pasirengimo Santuokos sakramentui programą, kurioje numatyti susitikimai su kunigu ir pasirengimo santuokai kursai.

Šiuo nutarimu vyskupai taip pat nustatė, kad Lietuvoje bažnytinę santuoką gali sudaryti asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Minimali amžiaus riba teisėtai bažnytinei santuokai Lietuvoje nustatyta pagal Katalikų Bažnyčios Teisės kodekso numatytą tvarką.

Vyskupai, grįžę iš tarptautinių susitikimų bei konferencijų, pateikė savo ataskaitas ir šių renginių apžvalgas. Arkivyskupas A. J. Bačkis supažindino su IX Europos Vyskupų simpoziumo darbo rezultatais, vyskupai J. Žemaitis ir J. Tunaitis apibūdino Lietuvos - Lenkijos episkopatų kontaktinės grupės susitikimą. Vyskupas A. Vaičius pranešė apie Kaliningrade vykusį šv. Adalberto minėjimą.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas