Mirė kunigas Antanas Kietis 1905 - 1996
 

Gegužės 19 dieną mirė seniausias Panevėžio vyskupijos kunigas, Panevėžio Kristaus Karaliaus altaristas, teol. lic. Antanas Kietis (1905 - 1996). A. Kietis gimė 1905 m. spalio 14 dieną Rokiškio parapijoje, kunigu įšventintas 1934 m. birželio 26 dieną. Per 62 kunigavimo metus vikaravo ir klebonavo keliolikoje parapijų. Būdamas Panevėžio katedros altaristas, darbavosi kiek leido jėgos, ypač klausykloje.

Kunigas Antanas Kietis palaidotas Panevėžio miesto kapinėse. Gedulingoms pamaldoms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, pamokslą pasakė vyskupijos kurijos kancleris mons. Jonas Juodelis.