Mirė kunigas Raimundas Saprigonas 1958 - 1996
 

Gegužės 17 dieną mirė Antazavės parapijos administratorius kunigas Raimundas Saprigonas (1958 - 1996). R. Saprigonas gimė 1958 m. gruodžio 22 dieną Šakių parapijoje, augo Ukmergės mieste. Baigęs Ukmergės vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1982 metais įšventintas kunigu. Dirbo Kupiškyje, Panevėžio katedroje, nuo 1986 metų iki mirties administravo Antazavės, Imbrado ir Dusetų parapijas.

Gegužės 20 dieną kunigas Raimundas Saprigonas palaidotas Ukmergės bažnyčios šventoriuje. Gedulingoms pamaldoms vadovavo Panevėžio kurijos kancleris mons. Jonas Juodelis.