2007 gruodžio 20
Nr. 24
PDF formuotė, 250kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Konferencija „Religijos vaidmuo asmens socializacijai“
 • Konferencija apie šeimos skurdo problemas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Žagarėje švęsti Šv. Barboros atlaidai
 • Įvilktuvių iškilmės
 • Jaunimo adventiniai renginiai
 • Seminaras apie paauglių seksualinį elgesį
 • Muzikos festivalis „Sielos“
 • Paminėta titulo suteikimo sukaktis

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI. Enciklika Spe salvi apie krikščioniškąją viltį vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams bei vienuolėms ir visiems į Kristų tikintiems pasauliečiams

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
 • Pradėtas Marijos apsireiškimo Lurde 150 metų jubiliejus
 • Benediktas XVI ragina semtis Rytų dvasingumo ir išminties
 • Doktrininė nota dėl evangelizacijos

2007 m. „Bažnyčios žinių“ turinys

 

© „Bažnyčios žinios“