2007 lapkričio 22
Nr. 30
PDF formuotė, 232kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
 • Aušros Vartų – Gailestingosios Dievo Motinos atlaidai Romoje
 • Jaunimo sielovados forumas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių vyskupijos dekanatų kunigų konferencijos
 • Prisimintas Šiaulių vyskupijos dešimtmetis
 • Kun. Vaclovo Aliulio MIC knygos pristatymas
 • Mirė kunigas jubiliatas Kazys Montvila (1920–2007)
 • Šv. Mišios už mirusius dvasininkus
 • „Šiluvos žinios išeivijoje“
 • Kolpingo draugijų metinis susitikimas
 • Pastangos mažinti skurdą Lietuvoje
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Dievo Motinos paveikslo kelionė
 • Metodinių darbų paroda Šiluvos jubiliejui
 • Pažintinė kelionė
 • Katechezės seminaras „Eucharistija – gyvenimo centras“
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI enciklika apie viltį
 • Benediktas XVI vertina FAO darbą
 • Benediktas XVI: misija „ad gentes“ tik prasideda
 • Dėl neklusnumo popiežiaus dokumentui Summorum pontificum
 • Katalikų ir ortodoksų teologų komisijos dokumentas
 • Bažnyčia pozityviai vertina naujausius motininių ląstelių tyrimus
 • Laukiama Vatikano dokumento apie sportą
 • Vyskupas Elio Sgreccia: gamtos mokslai gali praturtinti teologiją
 • Tėvo Pijaus kanonizacijos bylos postulatorius paneigė „sensacijas“
 • Europos Parlamentas kritikavo krikščionių persekiojimą
 

© „Bažnyčios žinios“