2007 lapkričio 16
Nr. 21
PDF formuotė, 257kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Dievo gailestingumo iškilmė Airijoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mokslinė konferencija apie Kumrano raštiją ir krikščionių Bibliją
 • Lietuvos krikšto jubiliejus iš dvidešimties metų perspektyvos
 • Paminėtas Šiaulių katedros 10 metų jubiliejus
 • Konferencija „Vertybinių nuostatų ugdymo svarba ir galimybės mokykloje“
 • Mokslinė konferencija Gargžduose
 • Seminaras apie akademinę sielovadą Šiauliuose
 • Susikaupimo diena su t. Jonu Emanueliu
 • Rasų kapinėse pašventintas kenotafas
 • Iškilmingos šv. Mišios už mirusius Antakalnio kapinėse
 • Vėlinių aštuondienį – žvakutės užmirštiesiems
 • Konsekruota nauja bažnyčia Pabradėje
 • Pašventintos naujos koplyčios Vilniaus arkivyskupijoje
 • Paminėta Nyderlandų fondų veikla
 • Šeimos centro darbuotojų ir savanorių seminaras Birštone
 • Rožinio malda su ganytoju Nemakščiuose
 • Vyskupo Jono Ivanausko viešnagė Jonavoje
 • Baltijos šalių Alfa konferencija Jūrmaloje
 • Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos vienuolyno bibliotekai – 15 metų
 • Diplomai supervizorių kursų absolventams
 • Dailės terapijos mokymai Kaune
 • Ministrantų stovykla Šaukėnuose
 • Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijos vaikų savaitgalio stovyklėlė
 • Susikaupimo valanda Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje
 • Paskaita „Rūpintojėlio kultas Lietuvoje“
 • Renginiai Kazlų Rūdoje ir Višakio Rūdoje
 • Tautosakininko J. Dovydaičio gimimo100-osios metinės
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius pabrėžė farmacininkų teisę vadovautis sąžine
 • Ispanų kankinių beatifikacija
 • Popiežius kvietė megzti gyvą dialogą su Dievo žodžiu
 • Popiežius: visi pakviesti į šventumą
 • Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
 • COMECE siūlo remti santuoką
 • Paskelbta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos tema
 • Sportas padeda ugdyti taiką
 • Pokyčiai „L‘Oservatore Romano“
 • Konferencija apie senelių ligonių sielovadą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“