2007 rugpjūčio 31
Nr. 16
PDF formuotė, 264kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Dievo tarno arkiv. T. Matulionio 45-ųjų mirties metinių paminėjimas
 • Mariologinis kongresas Pažaislyje
 • Telšių vyskupai šventė savo tarnysčių sukaktis
 • Mokslinė ekspedicija Žagarėje
 • Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje pašventinta koplyčia
 • Palangos bažnyčios 100 metų jubiliejus
 • Mirė Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis
 • Mirė kun. jubil. Vladas Delinikaitis (1919–2007)
 • Paskyrimai Telšių ir Vilkaviškio vyskupijose bei Kauno arkivyskupijoje
 • Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
 • Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos rinkimų kapitula
 • Svečių iš užsienio viešnagė Kaišiadoryse
 • Švč. M. Marijos paveikslo kelionė Ariogaloje, Lesčiuose
 • Kražiai atgimsta kaip grigališkojo choralo centras
 • Žolinė Kauno karmelitų parapijoje
 • Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje pašventintas bažnyčios kryžius
 • Ateitininkų stovykla paaugliams Aukštadvaryje
 • Ukmergės dekanato jaunimo stovykla
 • Ministrantų stovykla Nemunaityje
 • Jaunimo katalikiška stovykla
 • Jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščiuose
 • Jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų pastoracijos taryba. Kelio pastoracijos gairės (Pradžia)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI: Marijos Ėmimas į dangų rodo meilės pergalę prieš mirtį
 • Popiežius: krikščionys „svetimi“ šioje žemėje
 • Popiežius ragino teisingai skirstyti gėrybes
 • Krikščionys ir žydai gedėjo kardinolo Jean-Marie Lustiger
 • Kardinolas Tauran: Dialogas su islamu yra gyvybiškai būtinas
 • Taryba „Iustitia et Pax“ ragina siekti Tūkstantmečio tikslų
 • Arkivyskupas Dominique Mamberti: Vatikano balsas reikšmingas
 • Kardinolas Bertone teigė, jog JAV Bažnyčia tinkamai išsprendė seksualinio piktnaudžiavimo problemą
 • Manilos metropolitas leido aukoti Mišias prekybos centruose
 

© „Bažnyčios žinios“