2007 rugpjūčio 14
Nr. 15
PDF formuotė, 292kb

  Šiame numeryje:  
Šventasis Sostas

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Bažnyčia Lietuvoje

 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Šiaulių vyskupija šventė 10 metų jubiliejų
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Eucharistiniai kongresai Kauno arkivyskupijoje
 • Kunigų šventimai Kaišiadorių bei Panevėžio vyskupijose
 • Paskyrimai Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijose
 • Kunigų rekolekcijos Telšiuose
 • Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
 • Marijos paveikslas Žaiginio parapijoje
 • Adoruotojų piligrimystė į Šiluvą
 • Mišių patarnautojų stovykla Žemaičių Kalvarijoje
 • Dėmesys katalikiškajai etninei kultūrai
 • Grigališkojo choralo savaitė Pažaislyje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji kultūros taryba. 2006 m. kovo 27–28 d. vykusio plenarinio susirinkimo baigiamasis dokumentas Via pulchritudinis Privilegijuotas evangelizacijos ir dialogo kelias (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI atsakė į kunigų klausimus
 • Naują sąjungą sudariusių išsituokusiųjų problema
 • Popiežius reikalauja branduolinio nusiginklavimo
 

© „Bažnyčios žinios“