2007 liepos 19
Nr. 13-14
PDF formuotė, 301kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos komunikatas dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo
 • Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Kauno arkivyskupijoje bei Kaišiadorių vyskupijoje
 • Lietuvos jaunimo dienos „Drąsos! Tai aš“
 • Nutarta atkurti Katalikų Bažnyčios nuosavybės teisę į kultūros vertybes
 • Kauno arkivyskupijos diena minint globėją šv. Joną Krikštytoją
 • „17 tūkstančių memorandumas“ sugrąžintas Lietuvai
 • Mirė kunigas jubiliatas Antanas Mitrikas (1924–2007)
 • Paskyrimai Kaišiadorių, Šiaulių bei Vilkaviškio vyskupijose
 • Iškilmės Baltriškėse
 • Ukmergės dekanato Eucharistinis kongresas
 • Jaunųjų ministrantų šventė Kaune
 • Jubiliejinis Šiaulių vyskupijos renginys Radviliškyje
 • Padėkos šv. Mišios Klaipėdoje
 • Svečiuose – Renovabis atstovas
 • Eucharistijos šventė ir atlaidai Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje
 • Dvasingumo puoselėjimo popietė Kauno Šv. Jurgio konvente
 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras apie savanorių mokymą
 • Mons. dr. Pranciškaus Tamulevičiaus mirties metinių paminėjimas
 • Paskaita apie bažnyčių sienų tapybą XVIII amžiuje Kaune
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji kultūros taryba. 2006 m. kovo 27–28 d. vykusio plenarinio susirinkimo baigiamasis dokumentas Via pulchritudinis Privilegijuotas evangelizacijos ir dialogo kelias(Pradžia)

Bažnyčia pasaulyje

 • Naujasis humanizmas ir universitetų vaidmuo Europoje
 • Tikėjimo mokymo kongregacijos „5 atsakymai dėl Bažnyčios“
 • Motu proprio palengvino 1962 m. Mišiolo vartoseną
 • Popiežius paskelbė Pauliaus metus
 

© „Bažnyčios žinios“