2007 birželio 15
Nr. 11
PDF formuotė, 277kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

 • Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje ir Panevėžio vyskupijoje
 • Konferencija apie mokymo įstaigų dalyvavimą Katalikų Bažnyčios misijoje
 • Bažnytinio paveldo muziejaus paroda
 • Šiaulių vyskupijos dešimtmečiui artėjant
 • Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
 • Paminėta kunigystės sukaktis
 • Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šv. Teresėlės relikvijų Šiaulių vyskupijoje belaukiant
 • Renginiai Vilniaus kunigų seminarijoje
 • Altoriaus konsekracija Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje
 • Jaunimo dienos Lazdijų dekanate
 • Jaunimo dienos Kaišiadorių dekanate
 • Chorų šventė Kretingoje
 • Marijos paveikslo viešnagė Raseiniuose
 • Kolpingo diena Kaune
 • Poezijos pavasarėlis Tabariškėse
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija. „Išganymo viltis be Krikšto mirusiems kūdikiams“(tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

 • Keturi nauji šventieji
 • Benediktas XVI: nuolankiai priimti Bažnyčios silpnybes
 • Popiežius kalbėjo apie darbą
 • Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
 • Pasaulio misijų diena
 • Kardinolas Bertone pabrėžė, jog paskelbtos visos Fatimos paslaptys
 

© „Bažnyčios žinios“