2007 balandžio 19
Nr. 7
PDF formuotė, 292kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Bažnyčia Lietuvoje

 • Didysis Velykų tridienis
 • „LKB kronikos“ 35-erių metų paminėjimas
 • Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus kunigų seminarijos diakonų piligriminė kelionė į Romą
 • Mokslinė konferencija „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“
 • Paskaita apie moralės teologiją Šiaulių bendruomenės namuose
 • Pristatyta kompaktinė plokštelė „Žaisk ir pažink Bibliją“
 • Knygos „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“ pristatymas
 • Baigtas restauruoti Šiluvos bazilikos paveikslas „Jėzaus teismas“
 • Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
 • Šiluvos Marijos paveikslo kelionė
 • Gavėnios rekolekcijos
 • Paskaita apie brolijas Kaune
 • Renginiai Kazlų Rūdoje

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio Velyknakčio pamokslas Vilniaus arkikatedroje

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI Posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum caritatis (Pradžia)

Bažnyčia pasaulyje

 • Dievo tarno Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas
 • Popiežius kalbėjo apie bendrų Europos namų pamatą
 • Pasaulinės jaunimo dienos proga popiežius kalbėjo apie gyvenimo tikslą
 • Didžioji savaitė Vatikane
 

© „Bažnyčios žinios“