2007 kovo 30
Nr. 6
PDF formuotė, 240kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos šeimų centrų konferencija Marijampolėje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus viešnagė Vokietijoje
 • Seminarai apie vidinį išgydymą
 • Vyrų maldos popietė
 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio kanonizacijos procesas
 • Šventimai Šiaulių vyskupijoje
 • Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 • Telšių vyskupo viešnagė
 • Šiluvos Marijos paveikslo kelionės
 • Kėdainių maldininkų kelionė į Šiluvą
 • Pasauliečių pranciškonų šventė
 • „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių rekolekcijos
 • Eucharistijos šventė Kauno šv. Jurgio (pranciškonų) konvente
 • Caritas seminaras Baltarusijoje
 • Kredito unijos visuotinis susirinkimas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Jonas Paulius II Apaštališkasis laiškas DIVINI AMORIS SCIENTIA Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė skelbiama visuotinės Bažnyčios mokytoja

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatytas posinodinis paraginimas Sacramentum caritatis
 • Benediktas XVI apie išpažinties svarbą
 • Kun. R. Cantalamessa pamokslavo palaiminimų tema
 • Jauniesiems kaliniams popiežius kalbėjo apie laisvės prasmę

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“