2007 kovo 15
Nr. 5
PDF formuotė, 241kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Arkivyskupo S. Tamkevičiaus spaudos konferencija
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Konferencijoje gvildentos senų ir vienišų žmonių problemos
 • Eucharistijos šventė
 • Paminėtos kun. Česlovo Kavaliausko mirties 10-osios metinės
 • Mons. jubil. Vincento Vėlavičiaus mirties 10-osios metinės
 • Mirė kunigas Juozapas Lunius (1929–2007)
 • Paskyrimas Panevėžio vyskupijoje
 • Dėl kunigo K. Dvarecko atleidimo iš pareigų
 • Dėl kun. K. Dvarecko elgesio
 • Ministrantų vasaros stovyklų vadovų seminaras Marijampolėje
 • Šiluvos paveikslo kelionė
 • „Giesmių giesmelės“ šventė Utenoje
 • Bendruomenių vadovų susitikimas Kaune
 • Projektas „Dialogas – žodis ir spalva“
 • Caritas seminaras Baltarusijoje
 • Seminaras jaunimui Kaišedoryse

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio homilija kovo 11-osios proga

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius: krikščionys privalo ginti teisę į gyvybę
 • ES studija apie religijos reikšmę piliečių gyvenimui
 • Filmas apie „Jėzaus kapą“ – „fantazinė archeologija“

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“