2007 vasario 28
Nr. 4
PDF formuotė, 824kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėta Pasaulinė ligonių diena
 • Apaštališkasis nuncijus aplankė Vilniaus arkivyskupijos Caritas
 • Maldos pusryčiai Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
 • Gailestingojo Jėzaus brolių amžinieji įžadai
 • Pasirašyta sutartis dėl maisto produktų tiekimo nepasiturintiesiems
 • Jaunimo susitikimas su vyskupu Jonu Ivanausku bei akademinės sielovados bendradarbiais
 • Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Rumšiškėse ir Karmėlavoje
 • Kunigų susirinkimai Šiauliuose, Kaune
 • Pelenų dienos šv. Mišios Kaune
 • Šiluvos paveikslo kelionė Šiauliuose
 • Ekumeninė popietė Kaune
 • Šv. Valentino diena – kitaip
 • Kauno Caritas ataskaitinė konferencija
 • Egzorcisto iš Lenkijos viešnagė
 • Renginiai Vilkaviškyje
 • Skautų apsilankymas Šiluvoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vasario 16-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ragino iš naujo atrasti Atgailos sakramentą
 • Romos seminaristams popiežius pabrėžė Biblijos skaitymo ir liturgijos svarbą
 • Vyskupas Elio Sgreccia: katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą
 • Popiežius ragino plėtoti paliatyviąją mediciną
 

© „Bažnyčios žinios“