2007 vasario 15
Nr. 3
PDF formuotė, 849kb

  Šiame numeryje:  

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems artėjant savivaldybių rinkimams
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus laiškas dėl Niujorko Aušros Vartų bažnyčios


Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80-osios metinės
 • Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradėjo piligriminę kelionę
 • Atsinaujinimo diena Kaune
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 • Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinis susitikimas
 • Mirė kunigas jubil. Mykolas Balnys (1921–2007)
 • Kardinolas A. J. Bačkis paminėjo sukaktis
 • Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Šventimai, paveikslo pašventinimas Kaune
 • Lietuvos Caritas atstovė viešėjo Suomijoje
 • Dvišalės komisijos posėdis
 • Kauno arkivyskupijos katechetų posėdis
 • Seminaras tikybos mokytojams Kaune
 • Seminaras savanoriams Panevėžyje
 • Studentų rekolekcijos ir seminaras Kulautuvoje
 • Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse
 • Pamokslininko t. F. Racine‘o viešnagė

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius patvirtina santuokos neišardomumą
 • „Tikėjimas ir protas“ vienas nuo kito neatsiejami
 • Popiežius: „Ir tarp šventųjų būta nesutarimų“
 • Pašvęstieji asmenys turi perteikti tikėjimo žavesį
 • Pasaulietiniai institutai siūlo visuomenei prasmę
 • Puoselėti „namų Bažnyčią“
 • Kardinolas Schönbornas apie evoliuciją ir sukūrimą
 

© „Bažnyčios žinios“