2007 sausio 30
Nr. 2
PDF formuotė, 542kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
 • Paminėtos Sausio 13-osios šešioliktosios metinės
 • Marijos diena Šiluvoje: padėka Dievo Motinai už Lietuvos laisvę
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
 • Klaipėdoje įkurta nauja parapija
 • Diakonų šventimai
 • Lietuvos pranciškonai išsirinko naują vadovybę
 • Pristatytas Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro 2007 m. veiklos planas
 • „Sutuoktinių susitikimų“ šventė
 • Pirmosios šv. Mišios
 • Chorų ir vokalinių ansamblių šventė
 • Paskaita apie Lietuvos sakralinę gotikinę skulptūrą
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Dokumentai

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Laiduoti migrantams ir jų šeimoms apsaugą
 • Popiežius reikalauja teisinio statuso Bažnyčiai Turkijoje
 • Popiežius: krikščionių vienybė – „Dievo dovana“
 • Popiežius prieš karinius žaislus vaikams
 • Šventasis Sostas trokšta „konstruktyvaus dialogo“ su Kinija
 • Vietnamo ministras pirmininkas audiencijoje pas popiežių
 • Kardinolas Kasperis: be religijų dialogo taika neįmanoma
 • Jono Pauliaus II sekretoriaus memuaruose atskleidžiama įdomių detalių apie buvusį popiežių

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“