2006 gruodžio 22
Nr. 24
PDF formuotė, 612kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Pristatytas Lietuvos vyskupų laiškas ir naujasis Naujojo Testamento leidimas
 • Europos Caritas prezidentės vizitas į Lietuvą
 • Respublikinė konferencija apie dorinį ugdymą
 • Mokslinė konferencija „Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje“
 • Mirė kun. jubil. Pranas Venckus (1923–2006)
 • Telšių vyskupijos 80-osios metinės
 • Adventinis vakaras SOS vaikų darželyje
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Advento renginiai Kauno arkivyskupijoje
 • Advento renginiai Kazlų Rūdoje
 • Susitikimas su tikybos mokytojais
 • Pašventintas parapijos centras
 • Paskaita apie sakralųjį atvaizdą
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius: Marija yra Bažnyčios pavyzdys
 • Benediktas XVI kviečia Europos krikščionis išvien ginti krikščioniškąsias šaknis
 • Kardinolas Kasperis: „nepaprastos svarbos etapas“
 • Vatikanas kritikuoja Šoa neigimą
 • Atrastas apaštalo Pauliaus kapas

2006 m. „Bažnyčios žinių“ turinys

 

© „Bažnyčios žinios“