2006 lapkričio 30
Nr. 22
PDF formuotė, 582kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
 • Tarptautinė konferencija apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Visuotinis Telšių vyskupijos vargonininkų susirinkimas
 • Lietuvių katalikių moterų paminėjimas Kaune
 • Mirė kun. jubil. Vincas Čėsna (1921–2006)
 • Dėl adventinės vargstančiųjų paramos akcijos „Gerumas mus vienija“
 • LVK pranešimas spaudai apie kreipimąsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl televizijos laidos „Jeigu“ (2006 11 16)
 • Kardinolas A. J. Bačkis susitiko su jaunimu
 • Paminėtos vysk. J. Staugaičio gimimo 140 metinės
 • Kalendoriaus pristatymas
 • Paskaita apie vaikų poreikius
 • Muzikos festivalio „Sielos 2006“
 • Šeimų konferencija Raudondvaryje
 • Projektas „Jaukūs namai“ atveria duris
 • Malda už piligrimų žygį Šiluvoje
 • Diskusijos apie gyvybės išsaugojimo svarbą
 • Paskaita apie LDK sakralinę dailę
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas per Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus

Straipsniai

 • Alma Stasiulevičiūtė „Gerosios religinio ugdymo patirties beieškant“
 • Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas „Nauji universitetinės sielovados kontekstai“
 • Dievo žodžio skaitymas

Bažnyčia pasaulyje

 • Krikščionių vienybė – prioritetinė Benedikto XVI užduotis
 • Dar kartą patvirtinta kunigų celibato pareiga
 • Popiežius pabrėžia didelę kontempliatyviųjų vienuolijų reikšmę
 • Popiežius Benediktas XVI užbaigė pirmąją knygos apie Jėzų dalį
 

© „Bažnyčios žinios“