2006 lapkričio 17
Nr. 21
PDF formuotė, 581kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Konferencija apie šiuolaikinio jaunimo rengimą šeimai
 • Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus komiteto posėdis
 • Kardinolui Vincentui Sladkevičiui atminti skirta piligriminė kelionė
 • Katalikiškosios draugijos „Saulutė“ 90 metų sukaktis
 • Kan. Felikso Kapočiaus palaikų perlaidojimas Kaune
 • Paskaita apie šokį VDU Katalikų teologijos fakultete
 • Visų Šventųjų minėjimas Šiauliuose
 • Seminaras jaunimui Merkinėje
 • Padėkos diena Vilkaviškio katedroje
 • Pašventinta koplyčia ligoninėje
 • Restauruota L. Truikio freska
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Antakalnio Karių kapinėse

Straipsniai

 • Kardinolas Christoph Schönborn Fides, ratio, scientia. Apie debatus dėl evoliucionizmo

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI kalba Popiežiškosios mokslų akademijos susirinkime
 • Vatikanas finansuoja vaikų skiepijimo programą
 • Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus
 • Vatikane propaguojamos klasikinės kalbos
 • Prancūzijos vyskupai paskelbė naujas katechezės gaires
 • Didmiesčio evangelizacijos kongresas Briuselyje
 • Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį politikoje
 • Pristatytas sveikinimas pasaulio musulmonams pasibaigus Ramadanui
 • Popiežius ragino šalinti neteisingumą ir kovoti su badu
 • Europos Komisija, vertindama Turkijos pažangą, pasigedo religijos laisvės

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“