2006 spalio 30
Nr. 20
PDF formuotė, 561kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Atsinaujinimo diena Kaune
 • Respublikinė mokslinė konferencija apie šiandienos iššūkius šeimai
 • Romoje studijuojantys lietuviai iškilmingai pradėjo naujus mokslo metus
 • Lietuviai dalyvavo krikščioniškojoje AMI konferencijoje
 • Kun. G. Giele iš Vokietijos supažindino su jaunimo sielovados aktualijomis
 • Mirė kun. Vladyslav Mikulevič SDB (1927–2006)
 • Mirė kun. Pranas Vaičekonis (1928–2006)
 • Mirė mons. Algirdas Turčinskas (1926–2006)
 • Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
 • Suspendavimas Kauno arkivyskupijoje
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • „Marijos šventovių tinklo“ susitikimas
 • Pašventintos rožinio slėpinių stotelės
 • Šiauliuose pilietine akcija „Mano šeima“ susidomėjo švietimo įstaigos
 • Misijų dienos Lentvaryje
 • Pašventintas Pabradės bažnyčios kertinis akmuo
 • Svečiavosi Latvijos Caritas delegacija
 • Paskaita apie bažnytines procesijas

Homilijos

Skelbimai

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai

Dokumentai

 • Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba. Kova su korupcija

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI paskelbė keturis naujus šventuosius
 • Krikščionys, musulmonai ir žydai raginami glaudžiau bendradarbiauti socialinėje srityje
 • Popiežiaus katechezė apie apaštalą Judą
 • Arkivyskupas C. Migliore apie Tūkstantmečio plėtros tikslus
 • Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susirinkimas Sankt Peterburge

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“