2006 spalio 17
Nr. 19
PDF formuotė, 580kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo Žemaičių Kalvarijoje vainikavimo iškilmės
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Prelato M. Krupavičiaus perlaidojimas Kaune
 • Lietuvos Caritas bendradarbių viešnagė
 • Šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
 • Į Tytuvėnus sugrąžintas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas
 • Kryžių kalne viešėjo vienuolės iš Broktono
 • „Meilės kelionė“ Lietuvoje
 • Ministrantų stovyklos vadovų seminaras
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio kalba prel. Mykolo Krupavičiaus minėjime Seime

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ragino teologus įsipareigoti tiesai
 • Dokumentas apie kovą su korupcija
 • T. Jameso Schallio SJ komentaras apie Benedikto XVI kalbą Regensburgo universitete
 • Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“