2006 rugsėjo 15
Nr. 17
PDF formuotė, 553kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Naujųjų mokslo metų pradžia
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Švč. Mergelės Marijos paveikslo pašventinimas ir vysk. J. Žemaičio MIC 80-mečio paminėjimas
 • Kaune pristatyta paroda-akcija „Mano šeima“
 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
 • Pristatytas Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios išsaugojimo projektas
 • Šventimai Panevėžio vyskupijoje
 • Paskyrimai Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišiadorių ir Šiaulių vyskupijose bei Kauno arkivyskupijoje
 • Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos piligriminė kelionė į Dzūkiją
 • Jaunimo kelionė Nemunu
 • Kelionė vaikams
 • Atlaidai Vėžaičiuose
 • Paminėtas Vidiškių bažnyčios šimtmetis
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Kalbos kertelė

 • Kun. Vaclovas Aliulis MIC. Bažnytinės terminijos plotuose

Bažnyčia pasaulyje

 • Seminaras apie evoliucijos teoriją Castelgandolfe
 • Renovabis kongresas apie šeimos ateitį
 • Tarptautinis taikos susitikimas Asyžiuje

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“