2006 rugpjūčio 16
Nr. 15
PDF formuotė, 563kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtas Kaišiadorių vyskupijos 80-metis
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai Linkuvoje
 • Rekolekcijos ir pamaldos su ses. Briege McKenna ir kun. Kevinu Scallonu
 • Barboros Žagarietės pėdsakais
 • Mirė mons. Antanas Bitvinskas (1925–2006)
 • Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
 • Telšių vyskupijoje prasidėjo Mariologinis kongresas
 • Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras Šventojoje
 • Dvasinis žygis į Karmelio aukštumas (Karmelitų bičiulių vasaros stovykla)
 • Pranciškoniškasis jaunimas jau turi Statutą ir Nacionalinę tarybą
 • Grigališkojo choralo savaitė
 • Stovykla šv. Mišių patarnautojams ir adoruotojoms
 • Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos susitikimas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Ministrantų piligrimystė į Romą
 • Benediktas XVI: reikia rasti būdų pasiekti tvarią taiką
 • Benedikto XVI interviu
 • Benediktas XVI palaikė patriarcho Baltramiejaus I gamtosaugos iniciatyvą
 • Pasaulinės taikos dienos tema – žmogaus orumas
 • Kardinolas Joachimas Meisneris pabrėžė išaugusį katalikų sąmoningumą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“