2006 liepos 21
Nr. 13-14
PDF formuotė, 630kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Ad limina Apostolorum

 • Vienybės išgyvenimas
  Pokalbis su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi


Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventė
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Jaunimo piligriminis žygis į Žemaičių Kalvariją
 • Kunigų ugdymo konferencija
 • Domeikavoje konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia
 • Mirė mons. Pranciškus Tamulevičius (1923–2006)
 • Apdovanojimas Dievo tarnui, arkivyskupui Teofiliui Matulioniui
 • Šventimai Panevėžio vyskupijoje ir Kauno arkivyskupijoje
 • Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje, Vilkaviškio vyskupijoje ir Šiaulių vyskupijoje
 • Diakonų šventimai Kauno arkivyskupijoje
 • Valstybės diena Panevėžyje
 • Paminėtos 65-osios Rainių žudynių metinės
 • Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė
 • Paroda apie Romos šv. Petro baziliką Vilniuje
 • „Svajonių bažnyčios“ stovykla
 • Renginiai Prienuose
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčia pasaulyje

 • Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje
 

© „Bažnyčios žinios“