2006 birželio 30
Nr. 12
PDF formuotė, 597kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Ad limina

 • Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams apsilankymo ad limina Apostolorum proga
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui apsilankymo ad limina Apostolorum metu


Bažnyčia Lietuvoje

 • Devintinės Kaune
 • Kariuomenės kapelionų konferencija Kaune
 • Konferencija Seime „Nūdienos iššūkiai žmogiškajam orumui”
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Gedulo ir vilties diena Vilniuje
 • Marijos dieną Šiluvoje melstasi už tremtinius
 • Baigiamasis mokslo metų posėdis Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre
 • Susitikimas Magdeburge
 • Konferencija „Krikščioniškoji šeima ir jos katechezė postmodernioje visuomenėje“
 • Dailės ciklo paskaita apie XVII–XVIII a. palaimintųjų bei šventųjų kanonizacijos iškilmes
 • Šventimai Telšių vyskupijoje
 • Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Paminėtos LKB kronikos bendradarbio Vlado Lapienio gimimo 100-osioms metinės
 • Katechumenato programos pabaigtuvės Kaune
 • Seminaras apie bendruomenės dinamiką seserims vienuolėms
 • Chorų šventė Perlojoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

  Popiežiškoji kultūros taryba. „Kur tavo Dievas?“ Atsiliepiant į šiandienį netikėjimo ir religinio abejingumo iššūkį (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Europos Caritas konferencija Maince
 • Vatikanas kritikavo Europos parlamento sprendimą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“