2006 gegužės 29
Nr. 10
PDF formuotė, 610kb

  Šiame numeryje:  

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Letuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga


Bažnyčia Lietuvoje

 • Arkivyskupo P. S. Zurbriggeno viešnagė Kaune
 • Apaštališkojo nuncijaus viešnagė Kaišiadoryse
 • Oldenburgo krašto vyskupo vizitas
 • Pasirodė nauja leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ knyga apie „Da Vinčio kodo“ apgaulę
 • Šiaulių vyskupijos jaunimo diena
 • Lazdijų dekanato Eucharistinis kongresas
 • Marijos diena Šiluvoje: šventovei grąžintos restauruotos vertybės
 • Kaune užbaigtas paskaitų ciklas apie atgailą sielovados bendradarbiams
 • Mirė kun. Jonas Butkys (1920–2006)
 • Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Renginiai Vilniaus seminarijoje
 • Atvirų durų diena Kaune
 • „Artumos“ 200-ojo numerio minėjimas
 • Karininkų ir kariūnų konferencija
 • Viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
 • Adoruotojų susitikimas Kaišiadoryse
 • Paskaita Šeimos centre
 • Jaunųjų choristų festivalis
 • Paskaita apie Kryžiaus kelio ikonografiją
 • Knyga apie auksakalystės kolekcijas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Dokumentai

 • Popiežiškoji kultūros taryba. „Kur tavo Dievas?“ Atsiliepiant į šiandienį netikėjimo ir religinio abejingumo iššūkį (Pradžia)

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI kalbėjo apie apaštališkosios įpėdinystės reikšmę
 • Popiežius pabrėžė santuokos unikalumą
 • Popiežius ragino remti šeimą
 • Šventasis Tėvas ragina krikščionis ir musulmonus puoselėti abipusį pažinimą bei pagarbą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“