Bažnyčios žinios. 2006 gegužės 12, Nr. 9. Turinys
2006 gegužės 12
Nr. 9
PDF formuotė, 243kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Žinia 40-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga


Ganytojo žodis

 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Laiškas šeimoms


Bažnyčia Lietuvoje

 • Panevėžio vyskupija paminėjo savo 80 metų jubiliejų
 • Gyvybės dienos renginiai
 • Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl tikybos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo sakramentams
 • Šiaulių vyskupijoje pristatyta popiežiaus Benedikto XVI enciklika
 • Prasidėjo piligriminė kelionė iš Kryžių kalno į Golgotą
 • Paskaita apie atgailą sielovados bendradarbiams Kaune
 • Šventimai Vilniuje, Kaune ir Marijanpolėje
 • Paskyrimai
 • Paroda Vilniuje „Mano šeima“
 • Eucharistijos diena Prienuose
 • Konferencija Garliavoje
 • Kryždirbystės paroda
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

 • Kardinolas Christoph Schönborn. Apie pasaulio, kuris „netobulas“, sukūrimą
 • Kardinolas Christoph Schönborn. Apie žmogų kaip „kūrinijos viršūnę“

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI ragina iš naujo apsvarstyti palaimintųjų ir šventųjų skelbimo normas
 • Popiežius: gimstamumas mažėja pirmiausia dėl moralinių ir dvasinių priežasčių
 • Popiežius paminėjo Černobylio aukas
 • Vatikanas ragina boikotuoti filmą „Leonardo da Vinčio kodas“
 • Nauji Bažnyčios palaimintieji
 • Popiežius kritikavo karjerizmą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“