Bažnyčios žinios. 2006 balandžio 28, Nr. 8. Turinys
2006 balandžio 28
Nr. 8
PDF formuotė, 600kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Būti kunigu reiškia būti „maldos vyru“ ir „Jėzaus draugu“
 • Popiežius Benediktas XVI. „Dievas nužengia ir tampa vergu“
 • Popiežius Benediktas XVI. „Ką mums reiškia prisikėlimas?“
 • Popiežius Benediktas XVI. „Taika yra pats Kristus“
 • Popiežius Benediktas XVI. „Turime vėl padaryti Dievą juntamą mūsų visuomenėse“


Bažnyčia Lietuvoje

 • Gailestingumo savaitė Vilniuje
 • Vilkaviškio dekanato Eucharistinis kongresas
 • Atsinaujinimo diena „Laukite Tėvo pažado“
 • Didysis Velykų tridienis Kaune
 • Didysis ketvirtadienis Telšių vyskupijoje
 • Krizmos šv. Mišios Panevėžio vyskupijoje
 • Velykos Vilkaviškyje
 • Šiluvoje paminėta Gyvybės diena
 • Konferencija apie šeimos krizes
 • Mirė kun. jubil. Jonas Kazlauskas (1924–2006)
 • Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Iš Vilniaus seminarijos gyvenimo
 • Rengimasis piligriminiam žygiui
 • Jaunimo diena Kretingoje
 • Fotografijų paroda „Vilnius – Gailestingumo sostinė“
 • Konferencija apie gegužines pamaldas Šiauliuose
 • Sugrąžintas Dievo Motinos paveikslo aptaisas
 • Tęsiamas paskaitų ciklas „Šv. Kazimiero titulo bažnyčios Lietuvoje“
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldos Vatikane
 • Tarptautinis Pasaulinių jaunimo dienų organizatorių susitikimas Romoje

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“