2006 balandžio 12
Nr. 7
PDF formuotė, 603kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Žinia 43-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • Popiežius Benediktas XVI apie šiandienio Europos universiteto užduotis
 • Popiežius Benediktas XVI apie neliečiamus principus Europos Sąjungoje


Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pareiškimas
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimas spaudai
 • Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo


Bažnyčia Lietuvoje

 • Popiežiaus Jono Pauliaus II pirmųjų mirties metinių minėjimas
 • Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
 • Telšių vyskupijos 80 metų sukaktis ir vyskupo A. Vaičiaus jubiliejus
 • Jaunimo sielovados forumas Vilniuje
 • Vilniaus kunigų seminarijoje – globėjo šv. Juozapo šventė
 • M. ir P. Moranų paskaita apie evangelizaciją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 • Šakių dekanato Eucharistinis kongresas
 • Kritikavo romaną „Da Vinčio kodas“
 • Kunigų susirinkimas Vilniuje
 • „LKB kronikos“ minėjimai
 • Rūpinamasi katalikišku darželinukų auklėjimu
 • Kauno kunigų seminarija pakvietė Kryžiaus kelio apmąstymui
 • Rekolekcijos Kaišiadoryse
 • Rekolekcijos Telšiuose
 • Bažnytinių vertybių paroda Panevėžyje
 • Renginiai Prienuose
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Vatikane paminėtos Jono Pauliaus II mirties metinės
 • Katalikai parlamentarai privalo ginti šeimą ir gyvybę
 • Grožis kaip evangelizacijos kelias

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“