2006 kovo 30
Nr. 6
PDF formuotė, 243kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šventosios Šeimos seserų kongregacijos 75-mečio minėjimas Marijampolėje
 • Konferencija apie dirbtinį apvaisinimą Mykolo Romerio universitete
 • Konferencija apie krikščionišką vadovavimą bendruomenei
 • Konferencija apie vyro vaidmenį šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje
 • Mons. Juzef Obrembski 100 metų jubiliejaus šventė Maišiagaloje
 • Rinkliava Šventajai Žemei
 • Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Suspendavimas
 • Lietuvos teatralų susitikimas Šiluvoje
 • LBD generalinė asamblėja
 • Pažaislio vienuolyno ikonografinės programos
 • Melstasi už Prisikėlimo bažnyčios statybininkus
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Dvi eisenos (Verbų sekmadienis)
 • Jis prisikėlė (Velykos – Kristaus Prisikėlimas)

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Laisvė ir tiesa
 • Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ir kardinolai aptarė aktualias problemas
 • Pirmoji Benedikto XVI konsistorija
 • Žmogaus orumas ir visuotinė gerovė – aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje
 • Politikai katalikai neturi remti abortų
 

© „Bažnyčios žinios“