2006 kovo 17
Nr. 5
PDF formuotė, 243kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Benediktas XVI. Žinia jaunuoliams XXI Pasaulinės jaunimo dienos proga
 • Benediktas XVI. „Atsiversti į meilę“
 • Popiežius Benediktas XVI apie Petro Sostą
 • Popiežius Benediktas XVI apie vaisingos kunigo tarnybos prielaidas
 • Popiežius Benediktas XVI apie Kristų kaip asmeniu tapusią tiesą
 • Popiežius Benediktas XVI apie žmogaus gyvybės stebuklą

Dokumentai

 • Kreipimasis dėl eksperimentų su embrionų kamieninėmis ląstelėmis

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė
 • Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija
 • Sugrąžintas Vilniaus katedros lobynas
 • Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda Vilniuje
 • Gavėnios susikaupimas sielovados bendradarbiams Kaune
 • Mirė mons. Petras Puzaras (1929–2006)
 • Šventimai Panevėžio vyskupijoje
 • Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 • Ukmergėje pašventintas naujasis dekanato centras
 • Tėvo Pascalio Haegelio viešnagė Lietuvoje
 • Rengiamasi Eucharistiniam kongresui
 • Kunigų susitikimai Kaune
 • Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas
 • Studentų susitikimas su vyskupu
 • Suskambo naujas varpas
 • Valančiukų šventė
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Dievas yra Meilė (IV gavėnios sekmadienis; B)
 • Kryžiaus galia (V gavėnios sekmadienis; B)

Mintys

 • Raniero Cantalamessa apie pasninkavimą

Straipsniai

 • Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada (Tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius sujungė Romos kurijos dikasterijas
 • Popiežius: autentiška laisvė galima tik įveikus melą
 • Popiežius: daugiau atsakomybės moterims vadovavimo tarnyboje
 • Popiežius: atsisakyti egoizmo ir smurto
 • Popiežius nebevadinamas „Vakarų patriarchu“
 • Islamo žinovas reikalauja religijos laisvės

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“