2006 vasario 28
Nr. 4
PDF formuotė, 637kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Benediktas XVI. Enciklika Deus Caritas est (Pabaiga)
 • Bažnyčia Lietuvoje

  • Lietuvos vyskupai susitiko su universitetų rektoriais
  • Kauno kurijoje aptarta akademinė sielovada
  • Pasaulinės ligonių dienos paminėjimas Kaune
  • Apžvelgta sielovadinė bei finansinė situacija Kauno arkivyskupijoje
  • Atsinaujinimo diena Kaune
  • Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija
  • Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas
  • Šv. Damijono jaunimo ir šeimų maldos grupių susitikimas
  • Šeimų vakaras Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
  • Gyvas vysk. J. Staugaičio atminimas
  • Kunigų šventimai Vilkaviškio vyskupijoje
  • Paskyrimas Šiaulių vyskupijoje
  • Vasario 16-oji Prisikėlimo bažnyčioje
  • Donorystės akcija Šv. Valentino dieną
  • Jaunimo ir vaikų susitikimas Kaišiadoryse
  • Popiečių ciklas apie šv. Pranciškų
  • Duris atvėrė Kauno miesto muziejus
  • Tęsiamas paskaitų ciklas
  • Pristatytas muzikinis albumas
  • Keliais žodžiais

  Homilijos

  • Dievo namai (III gavėnios sekmadienis; B)

  Ganytojų žodis

  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vasario 16-ąją Vilniaus arkikatedroje

  Straipsniai

  • Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada (Pradžia)

  Bažnyčia pasaulyje

  • Popiežius ragina žurnalą „Civilta Cattolica“ dalyvauti kultūriniuose debatuose
  • Nuodėmė trukdo žmonėms siekti taikos
  • Įžeidimas jokiomis aplinkybėmis nepateisina smurto
  • Katalikų padaugėjo iki beveik 1,1 milijardo
  • Ateities baimė turi neigiamą poveikį Europos gimstamumui
  • Popiežius nominavo 15 naujų kardinolų
   

  © „Bažnyčios žinios“