2006 vasario 15
Nr. 3
PDF formuotė, 551kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. gavėnios proga
 • Benediktas XVI. Enciklika Deus Caritas est (pradžia)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas
 • Kunigų susirinkimai
 • Paminėtos kun. J. Zdebskio žūties 20-osios metinės
 • Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
 • Lietuvos katechetikos centro tarybos posėdis
 • Lietuvos seminarijų parengiamųjų kursų susitikimas
 • Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių šventė
 • Pašaukimų į Pasauliečių pranciškonų ordiną diena Kretingoje
 • Nuolatinių adoruotojų susitikimas Kaune
 • Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 • Tęsiamas popiečių ciklas Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiams
 • Panevėžyje vyko jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savanorių mokymai
 • Skautiškos dainos Kauno šv. Mato vidurinėje mokykloje
 • Baigta „Atgaivink“ programa Panevėžio šv. ap. Petro ir Povilo parapijoje
 • Įgyvendinamas švietimo projektas Kaišiadorių vyskupijoje
 • Susitikimas su fokoliarais Šiauliuose
 • Instituto „Aqua“ susirinkimas
 • Studentų ateitininkų žiemos akademija
 • Rengiamasi dirbti pagal naujas programas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Ne viena duona (I gavėnios sekmadienis; B)
 • Atsimainymo šviesa (II gavėnios sekmadienis; B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Gyvybės apsauga – nauja pagrindinė socialinio klausimo dalis
 • Benediktas XVI akcentuoja vienuolių reikšmę
 • Žmogaus gyvybė – svarbiausia vertybė
 • Dievas yra taikos šaltinis
 • Vatikanas kritikuoja Mahometo karikatūras

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“