2006 sausio 31
Nr. 2
PDF formuotė, 280kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Homilija per šv. Mišias Siksto koplyčioje Viešpaties Krikšto šventės dieną

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Ekumeninė Maldos už krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
 • Lietuvos seminarijų vadovybių sesija
 • Mirė kunigas jubiliatas Albinas Šilkinis (1922–2006)
 • Mirė kunigas emeritas Jordanas Leonas Šlėnys (1943–2006)
 • Paminėta Sausio 13-oji
 • Diakonų šventimai
 • Kunigų susirinkimas Telšiuose
 • Ateitininkai rengiasi kongresui
 • Panevėžio krašto ateitininkų konferencija
 • Atveriami Lietuvos sakralinės kultūros klodai
 • Pastoracinė savaitė Vilniaus seminarijoje
 • Panevėžio vyskupijos jaunimas – Milane

Homilijos

 • Raupsuotasis (6 eilinis sekmadienis; B)
 • Nuodėmių atleidimas (7 eilinis sekmadienis; B)

Straipsniai

 • Kardinolas Christoph Schönborn. Apie rūšių įvairovę kūrinijoje
  Trečioji ir ketvirtoji katechezės

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus ragina gerbti pabėgėlius ir imigrantus
 • Popiežius priėmė Romos vyriausiąjį rabiną
 • „Krikščionių susiskaldymo drama“ – apgailėtina
 • Popiežius Benediktas XVI pateikė savo pirmosios enciklikos pagrindinius kontūrus
 • Popiežius ragina atkakliai darbuotis ekumenizmo labui
 

© „Bažnyčios žinios“