2006 sausio 18
Nr. 1
PDF formuotė, 580kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežiaus žinia 2006 m. Pasaulinės ligonių dienos proga
 • Popiežiaus Benedikto XVI Kalėdų nakties Mišių homilija
 • Popiežiaus Benedikto XVI Urbi et orbi žinia 2005 m. Kalėdų proga
 • Popiežiaus Benedikto XVI pamokslas per šv. Mišias Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną Šv. Petro katedroje
 • Popiežiaus Benedikto XVI kalba prie Šventojo Sosto akredituotų diplomatų korpusui
 • „Tik tas, kuris klausosi Dievo žodžio, galės jį ir skelbti“
 • Evangelijos skelbiamas žmogaus kilnumas prieinamas ir proto pažinimui

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Pranešimas dėl ataskaitų už gautą paramą teikimo
 • Pranešimas dėl dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kalba LR Seime 2006 m. sausio 13 d.
  Tėvynės meilė ir Sausio 13-oji
 • Trijų Karalių iškilmė Vilniuje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Tradicinė šeimų šventė Šiaulių vyskupijoje
 • Kaišiadorių vyskupo ir kunigų viešnagė Vokietijoje
 • Birštono sakraliniam muziejui – penkeri
 • Renginiai Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje
 • Mirė mons. Jonas Juodelis (1921–2006)
 • Šventimai Šiaulių vyskupijoje
 • Rekolekcijų dalyvių susitikimas
 • Brolių karmelitų viešnagė
 • Sakralinis vakaras Radviliškyje
 • Nauja kompaktinė plokštelė
 • Renginiai Žemaičių Kalvarijoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Atėjo metas (3 eilinis sekmadienis; B)
 • Netyroji dvasia (4 eilinis sekmadienis; B)
 • Jėzaus stebuklai (5 eilinis sekmadienis; B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus metų apžvalga
 • Šventojo Stepono dieną popiežius priminė persekiojamą Bažnyčią
 • Benediktas XVI paminėjo cunamio aukas ir ragino saugoti žmogaus gyvybę
 • Popiežius akcentuoja būtinybę solidarizuotis su vargšais
 • Popiežius ragina ryžtingiau siekti taikos
 • Popiežius visiems krikščionims: „Plačiai atverkite savo širdis Dievui“
 • Popiežius krikštijo vaikus Siksto koplyčioje
 • Popiežius nurodė krikščioniškosios socialinės politikos prioritetus

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“