2005 gruodžio 22
Nr. 24
PDF formuotė, 583kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Jo Šventenybės Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2006 m. sausio 1 d.) proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtos Vatikano II Susirinkimo 40-osios metinės
 • Konferencija deklaracijos Nostra aetate 40-mečiui paminėti
 • Susitikimas su Sergejumi Kovaliovu Kauno arkivyskupijos kurijoje
 • Mirė kun. Leonas Savickas (1930–2005)
 • Įvilktuvės Vilniuje
 • Gloria Deo–2005
 • Kristaus Prisikėlimo šventovės dedikacijos metinės
 • Adventinė popietė Kaune
 • Adventinė popietė Kaišiadoryse
 • Adventinis susitikimas Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro savanoriams
 • Šv. Rašto skaitovų susitikimas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai; B)
 • Atgimti iš vandens (Jėzaus krikštas; B)
 • Dievo avinėlis (2 eilinis sekmadienis; B)

Dokumentai

 • Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Medžiaga Maldos už krikščionių vienybę savaitei

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius: tęsti Vatikano II Susirinkimo pradėtą atsinaujinimą
 • Saugotis klaidingo laisvės supratimo
 • Benediktas XVI padėjo rožių prie Marijos kolonos Romoje
 • Popiežius kritikuoja advento pavertimą komercija
 • Dievas visada arti savo kūrinių
 • Popiežius ragina tęsti katalikų ir ortodoksų dialogą

Nauji leidiniai

2005 m. Turinys

 

© „Bažnyčios žinios“