2005 gruodžio 14
Nr. 23
PDF formuotė, 560kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Žinia 92-osios Migrantų ir pabėgėlių dienos (2006 m. sausio 15 d.) proga

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Instrukcija dėl asmenų su homoseksualiais polinkiais pašaukimo atpažinimo kriterijų svarstant jų priėmimą į seminarijas ir leidimą priimti šventimus
 • Apaštališkoji penitenciarija. Dekretas, kuriuo Šventasis Tėvas suteikia specialius visuotinius atlaidus Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-ųjų metinių proga. Dekretas Urbis et Orbis
 • Žinia Pasaulinės AIDS dienos proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtos vysk. M. Valančiaus mirties 130-osios metinės
 • Tikybos mokytojų atestacija
 • Neformalaus kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas
 • Renginiai Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus svetainėje
 • Šv. Cecilijos šventė
 • Mirė g. kan. Antanas Žukauskas (1963–2005)
 • Šventimai Panevėžio vyskupijoje
 • Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Prisimintas kan. Felikas Kapočius
 • Alytaus dekanato jaunimo diena
 • Seminaras parapijų jaunimo vadovams
 • Lietuvos Kolpingo draugijos projektai
 • Krepšinio turnyras Marijampolėje
 • Keliais žodžiais

Straipsniai

 • Kardinolas Christoph Schönborn. Sukūrimas ir evoliucija

Bažnyčia pasaulyje

 • Teologija nėra teologų privatus reikalas
 • Popiežius Jonas Paulius II yra pavyzdys vyskupams
 • Popiežius kritikavo religijos laisvės suvaržymus
 • Popiežius: daugiau jautrumo bažnytinei muzikai
 • Kardinolas Kasperis: popiežius kitais metais vyks į Stambulą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“