2005 lapkričio 30
Nr. 22
PDF formuotė, 590kb

  Šiame numeryje:  

Vyskupų konferencija

  Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų apskaitos tvarka

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongresas
 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
 • Vyskupo A. P. Dydycziaus viešnagė Kauno arkivyskupijoje
 • Nuncijaus viešnagė Alytuje
 • Spaudos konferencijoje pristatytas Lietuvos Caritas kreipimasis
 • Lietuvos Caritas kreipimasis dėl pagalbos prekybos moterimis aukoms
 • Paskyrimai
 • Atidaryta Kestono kolegijos paroda
 • Interviu su LMVAVK pirmininke ses. Igne Marijošiūte
 • Interviu su kun. Fabio Ciardi OMI
 • Eucharistijos metų užbaigimas Panevėžyje
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vysk. R. Norvila lankėsi Vilkaviškio įstaigose
 • Paminėtas Adelės Dirsytės atminimas
 • Šiaulių vyskupijos ministrantų susitikimas
 • Pasauliečių pranciškonų šventė
 • Kryždirbystės konferencija
 • Pristatyti sakralinės dailės kūrinių projektai
 • Renginiai Vilkaviškyje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Šeima (Šventoji Šeima; B)
 • Dievas išgelbsti (Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja)

Ganytojo žodis

 • Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pamokslas Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongrese
 • Jo Eminencijos kardinolo A. J. Bačkio atsakymai į ELTOS klausimus

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ragina gerbti visuotinį moralės įstatymą
 • Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį visuomenėje
 • Popiežius priėmė Izraelio prezidentą
 • Popiežius: Čekijos politikų prieštaros Bažnyčios atžvilgiu nepagrįstos
 • Popiežius už dialogą su netikinčiaisiais gyvybės klausimais
 • Popiežius oficialiai pradėjo liturginius metus
 • Trys nauji palaimintieji
 • „Civilta Cattolica“: Biblija ir gamtos mokslai – ne priešybė
 • Arkivyskupas Dziwiszas: Jono Paulio II šūkis buvo susijęs ir su Kristumi
 • Filmo apie popiežių Joną Paulių II premjera Vatikane
 • Katalikų ir ortodoksų teologų komisija vėl imasi darbo

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“