Bažnyčios žinios. 2005 lapkričio 16, Nr. 21 Turinys
2005 lapkričio 16
Nr. 21
PDF formuotė, 545kb

  Šiame numeryje:  

Vyskupų sinodas

 • Vyskupų sinodo baigiamoji žinia „Eucharistija – Gyvoji Duona pasaulio taikos labui“
 • Grįžus iš 11-osios Vyskupų sinodo asamblėjos: Pokalbis su Vilkaviškio vysk. Rimantu Norvila
 • Vyskupų sinodo 4-ojoje generalinėje kongregacijoje vysk. R. Norvilos sakyta kalba

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Aptartos aukštojo mokslo reformos problemos
 • Kaune – nuolatinė adoracija
 • Karmelitų bičiulius pradžiugino svečiai iš Olandijos
 • Mirė kun. jubil. Jonas Povilaitis (1902–2005)
 • Mirė kan. Antanas Balaišis (1923–2005)
 • Mirė prel. Jonas Jonys (1912–2005)
 • Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje ir Kauno arkivyskupijoje
 • Mišių patarnautojų stovyklos vadovų seminaras
 • Pristatyta brošiūra, skirta išgyvenantiems poabortinį sindromą
 • Krikščioniškosios muzikos koncertas
 • Jaunimo Eucharistinė šventė

Homilijos

 • Tautų Lauktasis (IV advento sekmadienis; B)
 • Šventa naktis (Kristaus Gimimas – Kalėdos)

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas minint mirusiuosius Antakalnio kapinėse

Straipsniai

 • Moralė ir jaunimas

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius pabrėžė Vatikano II Susirinkimo reikšmę
 • Popiežius: mirtis – perėjimas į dangiškąją tėvynę
 • Popiežius ragina ištikimai laikytis Dievo įsakymų
 • Popiežius: Vatikano II Susirinkimas davė pradžią „bibliniam pavasariui“
 • Benediktas XVI priėmė Liuteronų pasaulinės sąjungos prezidentą
 • Vatikanas: tarptautinis kongresas apie „begalybę“
 • Popiežius ragina monoteistines religijas siekti taikos
 • Popiežius remia kardinolo Schönborno poziciją dėl evoliucijos

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“