Bažnyčios žinios. 2005 spalio 28, Nr. 20 Turinys
2005 spalio 28
Nr. 20
PDF formuotė, 576kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Tarptautinėje konferencijoje gvildentos tikybos dėstymo problemos
 • Atsinaujinimo diena „Eucharistija – gyvenimo ir misijos versmė“
 • Vysk. K. Paltaroko gimimo 130-ųjų metinių minėjimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Paminėtos kun. P. Masilionio SJ mirties 25-osios metinės
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybai – 10 metų
 • Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – 10 metų
 • Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pertvarkė vyskupijos Tribunolą
 • Pašventinta nauja bažnyčia
 • Įkurta Rokų parapija
 • Prisimintas mons. Kazimieras Vasiliauskas
 • Misijos Naujosios Vilnios bažnyčioje
 • Pristatytas šv. Faustinos „Dienoraštis“
 • Didėja pasauliečių pranciškonų gretos
 • Šv. Jonų bendruomenės diena
 • Vilniaus arkivyskupijos parapijų jaunimo atstovų forumas
 • Viešnagė Vokietijoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Mūsų Karalius (Kristus Karalius; A)
 • Budėkite (I advento sekmadienis; B)
 • Taisykime Viešpačiui kelią (II advento sekmadienis; B)
 • Visuomet džiaukitės (III advento sekmadienis; B)

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Konstitucijos Lumen Gentium ekleziologija

Bažnyčia pasaulyje

 • Baigiamosios Vyskupų sinodo šv. Mišios
 • Baigiamasis Vyskupų sinodo pareiškimas
 • Paskelbtas Vyskupų sinodo Propositiones
 • Popiežius pranešė apie posinodinį dokumentą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“